• sk
 • cz
 • hu
 • ru

Tinnitus A-Z

Co je tinnitus?

Definice, příčiny, rizika a léčby

Pokud jste někdy byli na koncertě žánru house, možná budete zvědaví, proč poslední takty kapely hučí v uších ještě i po skončení poslední skladby – někdy i pár minut. Toto je celkem normální. Hudební skladby skutečně setrvávají jistý čas znít v uších, když zvuk ve skutečnosti odzněl. Avšak když zvonění setrvává celý den, a i následující den, ve dne v noci – určitě máte tinnitus. Pro tinnitus to není nic nové ani výjimečné. Miliony lidí na světě trpí na tinnitus a zůstávají trpět, protože se zdá, že tento stav neskončí nikdy.

Zkrátka, název představuje latinské slovo “tinnitus”, které znamená “zvonění” a znamená uvědomění si zvuku v uších, i když v okolí není žádný zvuk. Může být vnímán v jednom nebo v obou uších a v hlavě. Kromě obyčejného zvonění může mít formu zvuků jako jsou: syčení, šumění, tikání, hučení, pískání nebo pípání. Tinnitus je symptom určitých poruch, o kterých se zde zmíníme blíže.

Co je tinnitus a jaké různé druhy existují ?

Existují různé formy a typy tinnitu, které často naruší život pacienta. Rozeznáváme například subjektivní tinnitus a objektivní tinnitus – některé z nich jsou unilaterální (šum v jednom uchu) anebo bilaterální (zvonění v obou uších). Lidé postihnuti pulzujícím tinnitem můžou slyšet skutečně svůj tlukot srdce, zatímco somatický tinnitus je způsobený problémy mimo sluchových nervů, ale je lokalizován buď v oblasti hlavy nebo krku. Předpokládá se, že toto je způsobené průnikem ve středu mozku. Tinnitus z chronické sinusitidy může způsobit značné těžkosti, protože je způsoben zahuštěným hlenem zachyceným ve středním uchu a je těžké ho dostat ven.

Uvedeme několik hlavních příčin tinnitu, které způsobují pacientům velké problémy:

 • Arterioskleróza, pro kterou je charakteristické zúžení cév v důsledku ukládání cholesterolu a způsobí nepravidelné proudění krve do oblasti hlavy a krku. To u pacienta s tinnitem způsobí nárůst stresujících slyšitelných zvuků v rytmu srdce. Stává se to nejčastěji u starších lidí, kteří také můžou mít diabetes, anginu pectoris, hypertenzi a nepravidelný vysoký krevní tlak.
 • Benigní nitrolebeční hypertenze může způsobit pulzující tinnitus, charakterizován zvýšeným tlakem cerebrospinální tekutiny, obklopující mozek. Takovýto typ tinnitu mívají nejčastěji mladé obézní ženy.
 • Poškozené nervy, zejména nervy mezi uchem a mozkem, ale zřídka ze zranění mozkového laloku, také můžou být základem pro tinnitus. Nádory kolem 8. nervu taky občas způsobí tinnitus.
 • Paragangliom (tumor glomus caroticum) obyčejně sestává z množství zamotaných cév a tkaniva v uchu nebo těsně kolem a často způsobuje tinnitus. U mladších lidí může pomoct chirurgický zákrok.
 • Nitrolebeční cévní poranění někdy způsobuje tinnitus, když kvůli deformaci cév dojde ke spojení mezi tepnou a žilou. Přitom začne krev obcházet kapiláry. To vyústí ne jenom do tinnitu, ale může také vést ke drobnému krvácení v mozku, co vyústí do fatálních důsledků.
 • Výtok z vnitřního ucha často způsobuje pulzující tinnitus u lidí ve středním věku. Nahromadění nadměrné tekutiny ve středním uchu (který obvykle obsahuje vzduch) kvůli zápalu Eustachové trubice (co blokuje únik tekutiny ) anebo infekce podněcuje neobvyklé zvuky v uchu.
 • Menierova choroba, která je jednou z nejvíce rozšířených příčin tinnitu, se vztahuje na několik poruch vnitřního ucha, pravděpodobně spuštěna nerovnoměrným tlakem kapaliny vnitřního ucha.
 • Stres a deprese jsou na čelních pozicích původců tinnitu, zejména když běžné sluchové testy nevykazují odchylku od normálu.
 • Akustický neurom, který sestává z nezhublého nádoru, je často označován jako původce tinnitu. Obyčejně se vyskytuje na lebečním nervu, jdoucím z mozku do vnitřního ucha a zasahuje do řízení rovnováhy, dává podnět pro závratě a spojené komplikace. Také je známý jako Vestibular Schwannoma, nejčastěji však postihuje jedno ucho.
 • Nepřetržité vystavená se hlasitým zvukům je považováno za jednu z hlavních příčin tinnitu. Lidé, kteří jsou trvale vystaveni nadměrnému hluku, ať již v těžkém průmyslu nebo v dosahu zvuků pocházejících z výstřelu, bývají častěji obětmi tinnitu než jiní.

Po přehledu toho, co je tinnitus a jaké jsou jeho příčiny, můžeme se teď pokusit najít řešení na tento stresující stav. Víte, že tinnitus se dá vyléčit nejlépe cestou holistické léčby? Konvenční léčebné postupy se soustřeďují jenom na symptomy bez odhalení původní příčiny a spouštěčů, což je důvod, proč se symptomy vrátí zpět i když na čas byly vyléčené – protože účinek léčiva nemůže trvat donekonečna. Oproti tomu holistická léčba tinnitu léčí tělo jako celek a nejdřív odhaluje původní příčiny, než se stanoví léčba. Po odhalení a vyléčení všech příčin tinnitus zmizne natrvalo pryč a nikdy se nevrátí zpět, aby znova strašil.