• sk
 • cz
 • hu
 • ru

Tinnitus A-Z

Příčiny tinnitu

Odhalte to, co způsobuje tinnitus

 

Jemné vlásečnice vnitřního ucha, které reagují na zvukové vlny přicházející zvenčí, produkují elektrické signály do mozku přes sluchové nervy. Elektrické signály mozek zpracuje jako zvuky. Když jsou tyto vlásečnice poškozené nebo zkomolené, asi budou posílat proměnlivé signály té části mozku, která je odpovědná za zpracování zvuku a jako výsledek vzniknou neobvyklé zvuky (zvonění, hučení, šumění, syčení apod.), které jsou vysílané do ucha a osoba slyší tyto neskutečné zvuky, i když se v okolí nenacházejí. Pokud se to stane, osoba má symptomy tinnitu.

I když některé z níže uvedených příčin tinnitu jsou fyzické spouštěče tinnitu, neměli by být považovány za původní příčinu této stresující choroby. Ve skutečnosti příčiny tinnitu jsou vícefaktorové a jako také by měli být přiměřeně vnímané. Kupříkladu sinusitida, která může být spouštěčem tinnitu, nemá být považovaná za původní příčinu – je jenom spouštěčem. Ale vysoký krevní tlak, který vznikl nesprávnou životosprávou nebo příliš častými stresy a mohl by být řízen holistickým přístupem při řešení problému, může být přesvědčivým faktorem, pokud jde o tinnitus.

Příčiny tinnitu – několik příkladů

 

 • Stres a deprese můžou způsobit tinnitus, zejména když sluchový test ukazuje normální výsledky a ucho je jinak zdravé. Tomuto by mohlo být zabráněné, pokud by trpící přijal holistický přístup, vedoucí ke zdravějšímu životnímu stylu.
 • Akustický neurom, benigní nádor, může také způsobit tinnitus. Obyčejně se vytváří na lebečním nervu, vedoucím z mozku do vnitřního ucha a odpovídá za slyšení i rovnováhu. Obyčejně však způsobí tinnitus jednoho ucha.
 • Menierova choroba také někdy zapříčiňuje tinnitus. Pravděpodobně je spouštěn atypickým tlakem kapaliny ve vnitřním uchu. Více se dočtete zde.
 • Poranění hlavy a krku, které mají za následek neurologické poruchy, a / anebo funkce mozku, jsou často jednou z příčin tinnitu.
 • Senilita může také způsobit tinnitus spolu s částečnou nebo úplnou ztrátou sluchu. Klinicky jsou nazývané presbycusis a obyčejně se vyskytují od věku 60-ti let.
 • Vystavení se nadměrnému hluku může způsobit tinnitus. Lidé jsou neustále vystavováni zvukům o vysoké hlasitosti, například v práci (údery kladiva o kov je slyšet i po skončení směny). Často jsou uváděné jako příčiny tinnitu výstřely ze zbraně. Také zaměstnanci nočních klubů, kde hraje hudba naplno, se stávají častěji obětmi tinnitu.
 • Nadměrná tvorba ušního mazu byla také často hlášena jako příčina tinnitu.
 • Arterioskleróza, nebo zjednodušeně zúžení cév kvůli cholesterolu, může způsobit tinnitus, pokud se vyskytne v blízkosti vnitřního ucha. Když cévy ztrácejí elasticitu, aby se přizpůsobili činnosti srdce, impulzy se stanou slyšitelné v obou uších ve formě bušení, syčení nebo jiných pulzujících zvuků.
 • Vysoký krevní tlak je často spojován s tinnitem pro podobné příčiny. Příliš mnoho uloženého cholesterolu v cévách vyústí v omezení průtoku krve. Holistický přístup by mohl potlačit problém v zárodku, pokud se začne včas.
 • Nádory v oblasti hlavy nebo krku, které stupňují tlak na cévy (Vascular neoplasm) můžou být často příčinou tinnitu. Čtěte více zde.

 

Můžou léky na předpis způsobit tinnitus?

Určité typy léků můžou také způsobit tinnitus, zatímco jiné jsou odpovědné za zhoršení stavu.

Zde uvádíme stručný popis některých léků, které jsou považovány za příčinu tinnitu.

 • Antibiotika, které jsou obsaženy v lécích tetracyklin, chloramfenikol, erytromycin, bleomycin a vancomycin.
 • Léky při rakovině, které obsahují mechlorethamine a vincristine
 • Diuretika, které zahrnuje bumetanide, ethacrynic acid, furosemide
 • Léky s obsahem chininu, užívané u malárii
 • Aspirin, zejména pokud se užívá ve vysokých dávkách a delší dobu

Ve skutečnosti je více příčin tinnitu a to je důvod, proč se říká, že se jedná o mnohostranné onemocnění. Proto by měli být identifikovány nejdříve původní příčiny problému a až následně mají být řešeny. Ovšem naneštěstí konvenční způsoby léčby léčí jenom symptomy bez skutečného pokusu dostat se hlouběji a najít tyto původní příčiny. To je důvod, proč konvenční procesy léčby málokdy nabídnou trvalé vyléčení. Holistický přístup léčí tělo jako celek a ne jenom doporučením léků a bylinných doplňků. Tento způsob přijímá také opatření ve změně životního stylu a jiné. Protože zde se jedná o úplný přístup při nalezení příčin a přístupu k nim, tyto způsoby léčby jsou u tinnitu úspěšné.