• sk
  • cz
  • hu
  • ru

Tinnitus A-Z

Tinnitus a temporální bolesti hlavy

Spojení mezi tinnitem a temporálními bolestmi hlavy odhaleno

Tinnitus je často doprovázený bolestmi hlavy, protože oboje mávají tu samu původní příčinu, stres. Avšak když je tinnitus spojen s temporální bolestí hlavy, která pochází ze spánkové kosti, která má dost komplexní anatomickou strukturu a nachází se nad uchem, tedy nad orgánem sluchu, je potřebné se tomu věnovat samostatně.

Předkládáme seznam faktorů, u kterých bylo zjištěno, že jsou odpovědné za tinnitus s temporální bolestmi hlavy.

Faktory, které zapříčiňují Tinnitus s temporální bolestí hlavy

Faktor číslo 1 je stres, který odpovídá za tinnitus aj bolest hlavy, s původem v spánkové kosti. V skutečnosti vysoká hladina nepřetržitého stresu a úzkosti u lidí, kterých zaměstnáním je telefonování a jsou trvale pod ohrožením, se nejčastěji stávají obětmi tinnitu. Léky na utišení a sedativa můžou jenom snížit symptom stresu, ale mají dalekosáhlé vedlejší účinky.

Faktor číslo 2 je insomnie, tedy nedostatek spánku, jak to odhalili některé případové studie ohledně tinnitu s temporální bolestí hlavy. Často se stává, že mezinárodně cestující manažeři společností, kterým chybí spánek, aj díky změně časového pásma, jsou častými obětmi těchto traumatických trápení. Pracovníci telefonické podpory, kteří často vynechají spánek kvůli službě pro jiné časové pásmo taktéž často udávají výskyt tinnitu s temporálními bolestmi hlavy. Pravda, v tomto případě fyzické nepohody nejsou potřebné žádné léky, protože k úlevě dojde, když osoba začne pokojně spávat alespoň sedm hodin denně.

Faktor číslo 3 se vztahuje na subarachnoid hemorrhage, krvácení do prostoru mezi mozkem, co se může stát spontánně ze zlomené cerebrální aneurysmy nebo z vážného poranění hlavy. Přece jenom takovéto případy jsou ojedinělé, dodnes asi 1 z 15,000 případů tinnitu.

Faktor číslo 4 se vztahuje k lumbální punkci, při které se shromažďuje cerebrospinální tekutina pomocí jehly. Můžou se dostavit bolesti hlavy, trvající i 12 hodin po proceduře.

Současní výzkumníci registrují miliony Američanů, kteří trpí chronickou bolestí líc, plec a krku a také trýznivou spánkovou bolestí hlavy. Plus, jsou tam ušní symptomy, které zahrnují zvonění, hučení, práskaní, šumění, které je slyšet v jednom nebo v obou uších a ty jsou společně známé pod pojmem tinnitus.

Tinnitus se spánkovou bolestí hlavy: Sekundární faktory

Protichůdně k předcházejícímu tvrzení, které se pokoušelo vysvětlit tyto nepříjemné epizody jako “vše kvůli stresu”, je dnes známé, že za tinnitus může být odpovědná rodina nebo skupina podmínek známých jako temporomandibulární porucha /temporomandibular disorder - TMD/. Bylo taky zjištěno, že bolest hlavy a zvonění v uších jsou symptomy poruchy a ne porucha samotná. Proto léčba těchto symptomů bude nejúčinnější, když se začne léčit TMD.

Později bylo zjištěno, že ucpání, ztráta sluchu, zvonění v uších apod. spolu se spánkovou bolestí hlavy jsou spojené se stavem, nazývaným porucha temporomandibulární spojky (temporomandibular joint - TMJ). I mimo fakt, že TMJ je lokalizována velmi blízko ucha osoby, je tam skupina mechanizmů, které zřejmě do velké míry vytváří symptomy. Například nervy svalů, které jsou přímo napojené na ucho, mají začátek v oblasti, společné pro nervy, sloužící žvýkacím svalům. Při takovém uspořádání je jednoduché předvídat, že malé nepochopení signálu může způsobit změnu ve svalech, spojených s uchem. Navíc ligament (Pinto’s Ligament) sousedí s TMJ malými kostičkami ze středního ucha. Pravda, otázka stresu je zde také přítomna, protože se předpokládá, že symptomy spojené s TMD by se mohli vyskytnout, pokud je stres přenesený z TMJ na střední ucho. Tato teze je v současnosti nazývaná jako otomandibulární syndrom, o kterém se zmiňuje Harold Arlan, MD, chirurg ORL, asistent klinického profesora na Medicine College and Dentistry, N. Jersey a Rudkers Medical School.

Bylo pozorováno, že některé typy ototoxických léků, které obsahují antibiotika, kupř. aminoglykozidy, vankomycin a erytromycin; chemoterapie a chinin, můžou být odpovědné za tinnitus, můžou taky způsobit nepříjemnou spánkovou bolest hlavy u starších pacientů. Toxiny, přítomné ve většině těchto léků zřejmě způsobují nervozitu v spánkové části lebky, a tedy podněcují bolest a nepohodu té oblasti.

Spánková bolest hlavy je jedním z průvodních jevů tinnitu a i když je důležité zbavit se jí, pokoušet se jenom o vyhubení symptomu nikdy nepomůže. Místo toho byste se měli pokusit zbavit se choroby samotné. Je mnoho původních příčin tinnitu a je potřebné identifikovat je všechny, vyhubit je a následně symptomy jako bolest hlavy také zmizí. To je holistický přístup k léčbám a je to důvod, proč tak dobře fungují pro tinnitus.