• sk
  • cz
  • hu
  • ru

Tinnitus A-Z

Omezení odpovědnosti

Informace a rady uvedené na stránce Tinnitus-Info.eu a ZazrakProTinnitus.cz nejsou určeny na to, abyste nahradili jakoukoli radu nebo předpis od svého všeobecného lékaře nebo specialistu. Informace byly získány osobními zkušenostmi a mají jenom vzdělávací a informační charakter a nenahrazují lékařský úkon.


Informace na stránce by neměli být použity na diagnózu nebo léčení jakékoli choroby, poruchy metabolizmu, anebo zdravotních potíží. Vždy se poraďte s vašim lékařem nebo specialistou před začetím jakéhokoli cvičebního programu nebo plánu změny výživy. Řídit se doporučením, informacemi a radami uvedenými na této stránce je na vlastní riziko čtenáře.


 

Autor ani vydavatel nepřebírá žádnou odpovědnost nebo nároky čtenáře článků na této stránce. Jako vždy, PŘED začátkem jakéhokoli programu výživy, pokusů nebo léčby vás prosíme o konzultaci s vašim lékařem. Konzultací s vašim lékařem primární starostlivosti budete mít lepší možnost efektivnějším způsobem pochopit a pojmenovat vaše konkrétní symptomy a situaci a použít svůj nejlepší úsudek. Vy jako čtenář stránky sami musíte předpokládat plné riziko všeho, co byste se mohli naučit z této stránky a osobních konzultací.


Tinnitus-Info.eu a ZazrakProTinnitus.cz nejsou odpovědné za jakékoli zvýšení závažnosti Vašeho zdravotního stavu, pokud byste se zřekli medicínské starostlivosti