• sk
 • cz
 • hu
 • ru

Tinnitus A-Z

Что такое тиннитус

Определение, причины, риски и лечение тиннитуса

Пока вы были на громком концерте или дискотеке, возможно, что вы интересовались, почему последние такты капели оставляются звучать в ушах еще тоже после окончания последнего произведения некогда и несколько минут.
Это нормально. Несколько минут есть нормально хотя звуков уже нет.
Но когда звуки оставлялись весь день или тоже следующий день, днем и ночью – у вас начался тиннитус. Для тиннитуса это нормально.
Миллионы людей  во всем мире страдают тиннитусом и оставляются страдать, потому что появляется, что это не кончит никогда.

Просто, латинское выражение “тиннитус“ значит звон и значит чувствование звуков в ушах и тогда, когда в окружении нет звуков.
Его возможно чувствовать как в одном так в двух ушах и тоже в голове.
Кроме обыкновенного звона может быть во форме звуков как: жужжание, шипение, шум, щелканье, пульсацию или свист. Тиннитус представляет симптом расстройств, о которых здесь будем писать.

Что такое тиннитус и какие формы знакомы?

Существует несколько форм и типов тиннитуса, которые часто тревожат жизнь пациента. Распределяем на пример субъективный тиннитус и объективный тиннитус – некоторые из них унилатеральные или билатеральные (больные могут слышать звуки в одном или обоих ушах одновременно). Люди страдающие пульсирующим тиннитусом могут слушать свое сердце, в то время как соматический тиннитус причинен проблемами помимо слуховых нервов. Предполагается, что это причинено пересечением в центре мозгу! Тиннитус причинен из синусит может основать значительны тревоги, потому что основан повышенной выработкой вязкой слизи в среднем уху и тяжело ею выбирать.

Здесь несколько важных причин тиннитуса:

 • Атеросклероз, для которого характеристично суживание или отвердение артерий  в следствии скопления холестерина и приводит неправильное поток крови в голове и шее. Это случается часто у старших людей которые тоже могут страдать  диабетом, грудной ангиной, гипертонией.
 • Доброкачественная внутричерепная гипотония может тоже основать пульсирующий тиннитус, у которого характеристично высшим давлением цереброспинальной  жидкости, окружающей мозг. Таковой тип тиннитуса находится более часто у молодых тучных женщин.
 • Повреждение нервов, особенно нервов между ухом и мозгом или доли мозга тоже может быть причиной тиннитуса.
 • Paragangliom (tumor glomus caroticum) zvyčajne pozostáva z množstva zamotaných ciev a tkaniva v uchu alebo tesne okolo a často spôsobuje tinnitus. U mladších ľudí môže pomôcť chirurgický zákrok.
 • Vnútrolebečné cievne poranenie niekedy spôsobuje tinnitus, keď kvôli deformácii ciev dôjde ku spojeniu medzi tepnou a žilou. Pritom začne krv obchádzať kapiláry. To vyústi nielen do tinnitu, ale môže tiež viesť k drobnému krvácaniu v mozgu, čo vyústi do fatálnych dôsledkov.
 • Výtok z vnútorného ucha často spôsobuje pulzujúci tinnitus u ľudí v strednom veku. Zbieranie nadmernej tekutiny v strednom uchu (ktorý zvyčajne obsahuje vzduch) kvôli zápalu Eustachovej trubice (čo blokuje únik tekutiny ) alebo infekcie podnecuje neobvyklé zvuky v uchu.
 • Menierova choroba, ktorá je jednou z najviac rozšírených príčin tinnitu, sa vzťahuje na niekoľko porúch vnútorného ucha, pravdepodobne spustené nerovnomerným tlakom kvapaliny vnútorného ucha.
 • Stres a depresia sú na čelných pozíciách pôvodcov tinnitu, najmä keď zvyčajné sluchové testy nevykazujú odchýlku od normálu.
 • Akustický neuróm, ktorý pozostáva z nezhubného nádoru, je často označovaný ako pôvodca tinnitu. Zvyčajne sa vyskytuje na lebečnom nerve, idúcom z mozgu do vnútorného ucha a zasahuje do riadenia rovnováhy, dáva podnet pre závrate a spojené komplikácie. Tiež je známy ako Vestibular Schwannoma, najčastejšie však postihuje jedno ucho.
 • Nepretržité vystavenie hlasným zvukom je považované za jednu z hlavných príčin tinnitu. Ľudia, ktorí sú trvale vystavení nadmernému hluku, či už v ťažkom priemysle alebo v dosahu zvukov pochádzajúcich z výstrelu, bývajú častejšie obeťami tinnitu než iní.

Po prehľade toho, čo je tinnitus a aké sú jeho príčiny, môžeme sa teraz pokúsiť nájsť riešenie na tento stresujúci stav. Viete, že tinnitus sa dá vyliečiť najlepšie cestou holistickej liečby? Konvenčné liečebné postupy sa sústreďujú iba na symptómy bez odhalenia pôvodnej príčiny a spúšťačov, čo je dôvod, prečo sa symptómy vrátia späť aj keď na čas boli vyliečené – pretože účinok liečiva nemôže trvať donekonečna. Oproti tomu holistická liečba tinnitu lieči telo ako celok a najskôr odhaľuje pôvodné príčiny pred predpísaním liečby. Po odhalení a vyliečení všetkých príčin tinnitus zmizne natrvalo preč a nikdy sa nevráti späť, aby znova strašil.