• sk
 • cz
 • hu
 • ru

Tinnitus A-Z

Čo je tinnitus

Definícia, príčiny, riziká a liečby tinnitu

Ak ste niekedy boli na koncerte žánru house, možno budete zvedaví, prečo posledné takty kapely hučia v ušiach ešte aj po skončení poslednej skladby – niekdy aj niekoľko minút. Toto je celkom normálne. Hudobné skladby skutočne zotrvávajú istý čas znieť v ušiach, keď zvuk v skutočnosti odznel. Avšak keď zvonenie zotrváva celý deň, alebo aj nasledovný deň, vo dne v noci – iste máte tinnitus. Pre tinnitus to nie je nič nové ani výnimočné. Milióny ľudí na svete trpia na tinnitus a zostávajú trpieť, pretože sa zdá, že tento stav neskončí nikdy.

Skrátka, názov predstavuje latinské slovo “tinnitus”, ktoré znamená “zvonenie” a predstavuje uvedomenie si zvuku v ušiach, aj keď v okolí nie je žiadny zvuk. Môže byť vnímaný v jednom alebo oboch ušiach a takisto v hlave. Okrem zvyčajného zvonenia môže mať formu zvukov ako sú: syčanie, šumenie, tikanie, hučanie, pískanie alebo pípanie. Tinnitus je symptóm určitých porúch, o ktorých sa tu zmienime bližšie.

Čo je tinnitus a aké rôzne druhy existujú ?

Existujú rôzne formy a typy tinnitu, ktoré často narušia život pacienta. Rozoznávame napríklad subjektívny tinnitus a objektívny tinnitus – niektoré z nich sú unilaterálne (šum v jednom uchu) alebo bilaterálne (zvonenie v oboch ušiach). Ľudia postihnutí pulzujúcim tinnitom môžu počuť skutočne svoj tlkot srdca, zatiaľ čo somatický tinnitus je spôsobený problémami mimo sluchových nervov, ale sú lokalizované buď v oblasti hlavy alebo krku. Predpokladá sa, že toto je spôsobené prienikom v strede mozgu! Tinnitus z chronickej sinusitídy môže spôsobiť značné ťažkosti, keďže je spôsobený zahusteným hlienom zachyteným v strednom uchu a je ťažké ho dostať von.

Uvedieme niekoľko hlavných príčin tinnitu, ktoré spôsobujú pacientom veľké problémy:

 • Arterioskleróza, pre ktorú je charakteristické zúženie ciev v dôsledku ukladania cholesterolu a vyústi v nepravidelné prúdenie krvi do oblasti hlavy a krku. To spôsobí nárast stresujúcich počuteľných zvukov v rytme srdca pacienta s tinnitom. Stáva sa to najčastejšie u starších ľudí, ktorí tiež môžu mať diabetes, anginu pectoris, hypertenziu a nepravidelný vysoký krvný tlak.
 • Benígna vnútrolebečná hypertenzia môže tiež spôsobiť pulzujúci tinnitus, charakterizovaný zvýšeným tlakom cerebrospinálnej tekutiny, obklopujúcej mozog. Takýto typ tinnitu mávajú najčastejšie mladé obézne ženy.
 • Poškodené nervy, najmä nervy medzi uchom a mozgom, ale zriedka zo zranenia mozgového laloku, tiež môžu byť základom pre tinnitus. Nádory okolo 8. nervu zriedka tiež spôsobujú tinnitus.
 • Paragangliom (tumor glomus caroticum) zvyčajne pozostáva z množstva zamotaných ciev a tkaniva v uchu alebo tesne okolo a často spôsobuje tinnitus. U mladších ľudí môže pomôcť chirurgický zákrok.
 • Vnútrolebečné cievne poranenie niekedy spôsobuje tinnitus, keď kvôli deformácii ciev dôjde ku spojeniu medzi tepnou a žilou. Pritom začne krv obchádzať kapiláry. To vyústi nielen do tinnitu, ale môže tiež viesť k drobnému krvácaniu v mozgu, čo vyústi do fatálnych dôsledkov.
 • Výtok z vnútorného ucha často spôsobuje pulzujúci tinnitus u ľudí v strednom veku. Zbieranie nadmernej tekutiny v strednom uchu (ktorý zvyčajne obsahuje vzduch) kvôli zápalu Eustachovej trubice (čo blokuje únik tekutiny ) alebo infekcie podnecuje neobvyklé zvuky v uchu.
 • Menierova choroba, ktorá je jednou z najviac rozšírených príčin tinnitu, sa vzťahuje na niekoľko porúch vnútorného ucha, pravdepodobne spustené nerovnomerným tlakom kvapaliny vnútorného ucha.
 • Stres a depresia sú na čelných pozíciách pôvodcov tinnitu, najmä keď zvyčajné sluchové testy nevykazujú odchýlku od normálu.
 • Akustický neuróm, ktorý pozostáva z nezhubného nádoru, je často označovaný ako pôvodca tinnitu. Zvyčajne sa vyskytuje na lebečnom nerve, idúcom z mozgu do vnútorného ucha a zasahuje do riadenia rovnováhy, dáva podnet pre závrate a spojené komplikácie. Tiež je známy ako Vestibular Schwannoma, najčastejšie však postihuje jedno ucho.
 • Nepretržité vystavenie hlasným zvukom je považované za jednu z hlavných príčin tinnitu. Ľudia, ktorí sú trvale vystavení nadmernému hluku, či už v ťažkom priemysle alebo v dosahu zvukov pochádzajúcich z výstrelu, bývajú častejšie obeťami tinnitu než iní.

Po prehľade toho, čo je tinnitus a aké sú jeho príčiny, môžeme sa teraz pokúsiť nájsť riešenie na tento stresujúci stav. Viete, že tinnitus sa dá vyliečiť najlepšie cestou holistickej liečby? Konvenčné liečebné postupy sa sústreďujú iba na symptómy bez odhalenia pôvodnej príčiny a spúšťačov, čo je dôvod, prečo sa symptómy vrátia späť aj keď na čas boli vyliečené – pretože účinok liečiva nemôže trvať donekonečna. Oproti tomu holistická liečba tinnitu lieči telo ako celok a najskôr odhaľuje pôvodné príčiny pred predpísaním liečby. Po odhalení a vyliečení všetkých príčin tinnitus zmizne natrvalo preč a nikdy sa nevráti späť, aby znova strašil.