• sk
  • cz
  • hu
  • ru

Tinnitus A-Z

Obmedzenie zodpovednosti

Informácie a rady uvedené na stránke Tinnitus-info.eu a ZazrakPreTinnitus.sk nie sú určené na to, aby ste nahradili akúkoľvek radu alebo predpis od svojho všeobecného lekára alebo špecialistu. Informácie boli získané osobnými skúsenosťami a majú iba vzdelávací a informačný charakter a nenahrádzajú lekársky úkon.

Informácie na stránke by nemali byť použité na diagnózu alebo liečenie akejkoľvek choroby, poruchy metabolizmu, alebo zdravotných ťažkostí. Vždy sa poraďte s vašim všeobecným lekárom alebo špecialistom pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu alebo plánu zmeny výživy. Riadiť sa odporučeniami, informáciami a radami uvedenými na tejto stránke je na vlastné riziko čitateľa.

Autor ani vydavateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo nároky čitateľa článkov na tejto stránke. Ako vždy, PRED začiatkom akéhokoľvek programu výživy, pokusov alebo liečby vás prosíme o konzultáciu s vašim lekárom. Konzultáciou s vašim lekárom primárnej starostlivosti budete mať lepšiu možnosť najefektívnejším spôsobom porozumieť a pomenovať vaše konkrétne symptómy a situáciu a použiť svoj najlepší úsudok. Vy ako čitateľ stránky sami musíte predpokladať plné riziko všetkého, čo ste sa mohli naučiť z tejto stránky a osobných konzultácií.

Tinnitus-info.eu a ZazrakPreTinnitus.sk nie sú zodpovedné na akékoľvek zvýšenie závažnosti Vášho zdravotného stavu ak by ste sa zriekli medicínskej starostlivosti.