Príčiny tinnitu

Odhaľte to, čo spôsobuje tinnitus

Jemné vlásočnice vo vnútornom uchu, ktoré reagujú na zvukové vlny prichádzajúce zvonka, produkujú elektrické signály do mozgu cez sluchové nervy. Elektrické signály mozog spracuje ako zvuky. Ak sú však tieto vlásočnice poškodené alebo skomolené, asi budú posielať premenlivé signály tej časti mozgu, ktorá je zodpovedná za spracovanie zvuku a ako výsledok vzniknú neobvyklé zvuky (zvonenie, hučanie, šumenie, syčanie apod.), ktoré sú vysielané do ucha a osoba počuje tieto neskutočné zvuky, hoci sa v okolí nenachádzajú. Ak sa to stane, osoba má symptómy tinnitu.

Hoci niektoré z doleuvedených príčin tinnitu sú fyzické spúšťače tinnitu, nemali by byť považované ako pôvodná príčina tejto stresujúcej choroby. V skutočnosti príčiny tinnitu sú viacfaktorové a ako také by mali byť primerane vnímané. Napríklad sinusitída, ktorá môže byť spúšťačom tinnitu, nemá byť považovaná za pôvodnú príčinu – je iba spúšťačom. Ale vysoký krvný tlak, ktorý vznikol nesprávnou životosprávou alebo príliš častými stresmi a mohol by byť riadený holistickým prístupom pri riešení problému, môže byť presvedčivým faktorom, pokiaľ ide o tinnitus.
Príčiny tinnitu – niekoľko príkladov

 • Stres a depresia môžu spôsobiť tinnitus, najmä keď sluchový test ukazuje normálne výsledky a ucho je inak zdravé. Tomuto by mohlo byť zabránené, ak by trpiaci prijal holistický prístup, vedúci k zdravšiemu životnému štýlu.
 • Akustický neuróm, benígny nádor, môže tiež spôsobiť tinnitus. Zvyčajne sa vytvára na lebečnom nerve, vedúcom z mozgu do vnútorného ucha a zodpovedá za počutie ako aj rovnováhu. Zvyčajne však spôsobí tinnitus jedného ucha.
 • Menierova choroba tiež niekdy zapríčiňuje tinnitus. Pravdepodobne je spustený atypickým tlakom kvapaliny vo vnútornom uchu. Viac sa dočítate tu.
 • Poranenia hlavy a krku, ktoré majú za následok neurologické poruchy, a / alebo funkcie mozgu, sú často jednou z príčin tinnitu.
 • Senilita môže tiež spôsobiť tinnitus spolu s čiastočnou alebo úplnou stratou sluchu. Klinicky sú nazývané presbycusis a zvyčajne sa vyskytujú od veku 60 rokov.
 • Vystavenie sa nadmernému hluku môže tiež spôsobiť tinnitus. Ľudia sú stále vystavovaní hlasným zvukom, napríklad v práci (údery kladiva o kov počuť aj po skončení zmeny). Často uvádzané ako príčiny tinnitu sú výstrely zo zbrane. Takisto zamestnanci nočných klubov, kde hrá hudba naplno, sa stávajú častejšie obeťami tinnitu.
 • Nadmerná tvorba ušného mazu bola tiež často hlásená ako príčina tinnitu.
 • Arterioskleróza, zjednodušene povedané zúženie ciev kvôli cholesterolu, môže spôsobiť tinnitus, ak sa vyskytne v blízkosti vnútorného ucha. Keď cievy strácajú elasticitu, aby sa prispôsobili činnosti srdca, impulzy sa stanú počuteľné v oboch ušiach vo forme búšenia, syčania alebo iných pulzujúcich zvukov.
 • Vysoký krvný tlak je často spájaný s tinnitom pre podobné príčiny. Príliš veľa uloženého cholesterolu v cievach vyústi v obmedzenie prietoku krvi. Holistický prístup by mohol potlačiť problém v zárodku, ak sa začne včas.
 • Nádory v hlave alebo krku, ktoré stupňujú tlak na cievy v hlave alebo krku (Vascular neoplasm) môžu byť často príčinou tinnitu. Čítajte viac tu.

 
Môžu lieky na predpis spôsobiť tinnitus?

Určité typy liekov môžu tiež spôsobiť tinnitus, kým iné sú zodpovedné za zhoršenie stavu.

Tu uvádzame stručný popis niektorých liekov, ktoré sú považované za príčinu tinnitu.

 • Antibiotiká, ktoré obsahuje tetracyklín, chloramfenikol, erytromycín, bleomycín a vancomycín.
 • Lieky pri rakovine, ktoré obsahujú mechlorethamine a vincristine
 • Diuretiká, ktoré zahrnuje bumetanide, ethacrynic acid, furosemide
 • Lieky s obsahom chinínu, používané pri malárii
 • Aspirín, najmä ak sa užíva vo vysokých dávkach a dlhšiu dobu

V skutočnosti je viac príčin tinnitu a to je dôvod, prečo sa hovorí, že sa jedná o mnohostrannú chorobu. Preto by mali byť identifikované najskôr pôvodné príčiny problému a až následne majú byť riešené. Avšak nanešťastie konvenčné spôsoby liečby liečia iba symptómy bez skutočného pokusu dostať sa hlbšie a nájsť tieto pôvodné príčiny. To je dôvod, prečo konvenčné procesy liečby zriedka ponúknu trvalé vyliečenie. Holistický prístup lieči telo ako celok a nie iba odporučením liekov a bylinných doplnkov. Tento spôsob prijíma aj opatrenia v zmene životného štýlu a iné. Pretože tu sa jedná o úplný prístup pri nájdení príčin aj prístupu k nim, tieto spôsoby liečby sú pri liečbe tinnitu úspešné.