Tinnitus a temporálne bolesti hlavy

Spojenie medzi tinnitom a temporálnymi bolesťami hlavy odhalené

Tinnitus je často sprevádzaný bolesťami hlavy, keďže oboje mávajú tú istú pôvodnú príčinu, stres. Avšak keď je tinnitus spojený s temporálnou bolesťou hlavy, ktorá pochádza zo spánkovej kosti, ktorá má dosť komplexnú anatomickú štruktúru a nachádza sa nad uchom a teda nad orgánom sluchu, je potrebné sa tomu venovať zvlášť.

Predkladáme zoznam faktorov, u ktorých bolo zistené, že sú zodpovedné za tinnitus s temporálnou bolesťou hlavy.

Faktory, ktoré zapríčiňujú Tinnitus s temporálnou bolesťou hlavy

Faktor číslo 1 je stres, ktorý zodpovedá za tinnitus aj bolesť hlavy, s pôvodom v spánkovej kosti. V skutočnosti vysoká hladina nepretržitého stresu a úzkosti u ľudí, ktorých zamestnaním je telefonovanie a sú trvale pod ohrozením, sa najčastejšie stávajú obeťami tinnitu. Lieky na utíšenie a sedatíva môžu iba ak znížiť symptóm stresu, ale majú ďalekosiahle vedľajšie účinky.

Faktor číslo 2 je insomnia, teda nedostatok spánku, ako odhalili niektoré prípadové štúdie ohľadne tinnitu s temporálnou bolesťou hlavy. Často medzinárodne cestujúci manažéri spoločností, ktorým chýba spánok aj vďaka zmene časového pásma sú častými obeťami týchto traumatických trápení. Pracovníci telefonickej podpory, ktorí často vynechajú spánok kvôli službe pre iné časové pásmo tiež často udávajú výskyt tinnitu s temporálnymi bolesťami hlavy. Pravda, v tomto prípade fyzickej nepohody nie sú potrebné žiadne lieky, pretože k úľave dôjde, ak osoba začne pokojne spávať aspoň sedem hodín denne.

Faktor číslo 3 sa vzťahuje na subarachnoid hemorrhage, krvácanie do priestoru medzi mozgom, čo sa môže stať spontánne zo zlomenej cerebrálnej aneuryzmy alebo z vážneho poranenia hlavy. Predsa však takéto prípady sú ojedinelé, dodnes asi 1 z 15,000 prípadov tinnitu.

Faktor číslo 4 sa spája s lumbálnou punkciou, v ktorej sa zhromažďuje cerebrospinálna tekutina pomocou ihly. Avšak môžu sa dostaviť bolesti hlavy, trvajúce aj 12 hodín po procedúre.

Súčasní výskumníci registrujú milióny Američanov, ktorí trpia chronickou bolesťou líc, pliec a krku a tiež z trýznivej spánkovej bolesti hlavy. Plus, sú tam ušné symptómy, ktoré zahŕňajú zvonenie, hučanie, praskanie, šumenie, ktoré je počuť v jednom alebo oboch ušiach a tie sú spoločne známe pod pojmom tinnitus.

Tinnitus so spánkovou bolesťou hlavy: Sekundárne faktory

Protichodne k predchádzajúcemu tvrdeniu, ktoré sa pokúšalo vysvetliť tieto nepríjemné epizódy ako “všetko kvôli stresu”, je dnes známe, že za tinnitus môže byť zodpovedná rodina alebo skupina podmienok známych ako temporomandibulárna porucha /temporomandibular disorder - TMD/. Bolo takisto zistené, že bolesť hlavy a zvonenie v ušiach sú symptómy poruchy a nie porucha sama. Preto liečba týchto symptómov bude najúčinnejšia, keď sa začne liečiť TMD.

Neskôr bolo tiež zistené, že upchatie, strata sluchu, zvonenie v ušiach apod. spolu so spánkovou bolesťou hlavy sú spojené so stavom, nazývaným porucha temporomandibulárnej spojky (temporomandibular joint - TMJ). Aj mimo fakt, že TMJ je lokalizovaná veľmi blízko ucha osoby, je tam skupina mechanizmov, ktoré zrejme do veľkej miery vytvárajú symptómy. Napríklad nervy svalov, ktoré sú priamo napojené na ucho, majú začiatok v oblasti, spoločnej pre nervy, slúžiace žuvacím svalom. Pri takom usporiadaní je jednoduché predvídať, že malé nepochopenie signálu môže spôsobiť zmenu vo svaloch, spojených s uchom. Navyše ligament (Pinto’s Ligament) susedí s TMJ malými kostičkami zo stredného ucha. Pravda, otázka stresu je tu tiež prítomná, pretože sa predpokladá, že symptómy spojené s TMD by sa mohli vyskytnúť ak je stres prenesený z TMJ na stredné ucho. Táto téza je v súčasnosti nazývaná ako otomandibulárny syndróm, o ktorom sa zmieňuje Harold Arlan, MD, chirurg ORL, asistent klinického profesora na Medicine College and Dentistry, N. Jersey a Rudkers Medical School.

Bolo pozorované, že niektoré typy ototoxických liekov, ktoré obsahujú antibiotiká, napr. aminoglykozidy, vankomycín a erytromycín; chemoterapia a chinín, môžu byť zodpovedné za tinnitus, môžu tiež spôsobiť nepríjemnú spánkovú bolesť hlavy u starších pacientov. Toxíny, prítomné vo väčšine týchto liekov zrejme spôsobujú nervozitu v spánkovej časti lebky, a teda podnecujú bolesť a nepohodu tej oblasti.

Spánková bolesť hlavy je jedným zo sprievodných javov tinnitu a aj keď je dôležité zbaviť sa jej, pokúšať sa iba o vyhubenie symptómu nikdy nepomôže. Namiesto toho by ste sa mali pokúsiť zbaviť sa choroby samotnej. Je mnoho pôvodných príčin tinnitu a je potrebné identifikovať ich všetky a potom ich vyhubiť a následne symptómy ako bolesť hlavy tiež zmiznú. Takýto je holistický prístup k liečbam a je to dôvod, prečo tak dobe fungujú pre tinnitus.